Slakting og/ eller oppdrett?

BåtbyggingPå 1970-tallet besøkte jeg flere trebåtbyggerier på Vestlandet. Mange var sterkt nedbemannet, og noen dyktige gamle båtbyggere brukte mer tid på administrasjon og rapportering til det offentlige enn å bygge båter. I dag er faget nesten utdødd.

For ikke lenge siden hørte vi historien om “den siste norske murer” – også et fag som nærmest er nedlagt og flyttet til polske og litauiske firmaer. Det gjelder ikke bare båtbygging og muring. Det gjelder nesten samtlige byggefag etterhvert. Det er vanskelig å be ungdom søke yrkesskole til byggfag der utenlandske «firmaer» gjør jobben på slavekontrakter. Den dagen alle utlendingene reiser hjem (f.eks. ved en økonomisk krise), har vi ikke lenger oppegående nordmenn innen noen fag som kan bygge hus eller utføre andre håndtverksoppgaver.

Det er lenge siden “vanlige folk” kunne bygge hus eller annet håndtverk (det finnes selvfølgelig noen unntak – «gamlegutta- og gamlejentene» prøver å videreføre gamle tradisjoner). Samtidig har nå myndighetskravene blitt så strenge, regelverket så omstendelig og søknadskjemaene så kompliserte at man må ha en sivilingeniør og en byråkrat i ryggen et par år før man kan slå inn en eneste spiker. Dersom målsettingen er at det skal bygges færre hus og tvinge håndtverkere ut i arbeidsledighet, er målet nådd.

Kanskje vi skal gjøre med utdøende kompetente mennesker som med andre utdøende arter: sette i gang vernetiltak? Vi verner gamle bygninger. Hvorfor gjør vi ikke det samme med gamle (og viktige!) håndtverkere og håndtverkstradisjoner?! Kanskje vi bør opprette nasjonale kompetansesentre for utdøende håndtverkere av ulike slag? Ansette gamle fagfolk sammen med arbeidsledige interesserte ungdommer til å utføre restaurering for det offentlige innen ulike fag for å føre gamle håndtverk videre? Drive regulært oppdrett av håndtverkere ? Men nei, det lønner seg jo ikke! Da er det bedre å drive med lønnsomme saker og ting, f.eks. lakseoppdrett.

Hvis formålet er å kvitte oss med norsk kunnskap og kompetanse, ja da er vi godt på vei. Vil vi det?

2014-06-11 Betterways/ JJ (Kilde: Dagsavisen/ Reidar Kaarbø)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *