Betterways handler om endringer som fører til forbedringer

Mitt formål er å bidra til endringer som fører til forbedringer og bedre tenkning og praksis – i virksomheter og samfunnet forøvrig.

Jeg tenker:. Tankene våre er mest basert på fortiden, altså det vi har erfart og lært av våre foreldre, i barnehagen, på skolen og i arbeidslivet.

Jeg tenker: Våre tanker er nok mest opptatt av å gjøre og oppleve mer av det som er bra for meg. Vi hater problemer. Vi elsker utfordringer. Er ikke det omtrent det samme – men i forskjellige tankemønstre? Best for meg – vs best for oss/ mange?

Jeg tenker: Dessverre tror jeg at de fleste av oss tenker “meg” (silotenkning) fremfor “oss” (helhetlig systemtenkning/ vi). 

Jeg tenker: Det er på høy tid at vi finner felles og gode løsninger på fremtidens problemer og utfordringer. Egoisme må endres til samhandling. Muligens vanskelig, men helt sikkert mulig.

Jeg tenker: VI kan!

Jeg tenker. Derfor er jeg sikker på at det er mulig!

23.10.2017 Blog: Mine tanker om endringer som fører til forbedringer/