Om Betterways

Stafettpinne1.jpg

 

Betterways er mitt nettsted for mittfirma – TEAMTRAINER Jan Jensrud.. Jeg  er endringer som fører til forbedringer og fornyelse, altså “saker og ting” som gjør livet på jobben og i fritiden enklere og bedre. Enklere er et viktig stikkord, selv om alt synes å bli stadig mer komplekst og føles vanskeligere.

Av og til kommer gode – ja, kanskje geniale – løsninger “på ei fjøl”, men dette er unntakene. Som regel må vi jobbe hardt for å finne ut hva som kan forbedres og fornyes. Samtidig kan disse løsningene synes åpenbare, særlig i ettertid. Hvorfor er det slik? Sannsynligvis fordi vi “drukner” i dagens viktige (og særlig uviktige!) gjøremål. Vi “hopper” på enhver oppgave, uavhengig av viktighet. Som regel blir det som haster mest prioritert. Derfor kan det som er virkelig viktig bli utsatt, kanskje glemt. Hva er viktig? Svar: Å tilfredsstille kunden (brukeren, pasienten, YOU NAME IT!)

Jeg (Jan) ble født i “gammel” fortid (1953). Noen er eldre enn meg; de fleste yngre. Mye har skjedd siden jeg krabbet rundt på gulvet til mamma og pappa. Opp gjennom livet har jeg forstått hvor viktig ny læring er. Ny læring har minst 3 perspektiver:

  • Fortid – det nyttige og unyttige vi har lært
  • Nåtid – det nyttige og unyttige vi lærer i dag
  • Fremtid det vi kan endre på; forenkle,forbedre og fornye.IMG_0425-Kopi.jpg

Endring som fokus. Det viktige fokuset er endringer som kan føre til små og store forbedringer og fornyelse. Stikkordene er:

  • Avlæring (det som vi lærte var riktig før, men som vi vet (vitenskaplig) er galt i dag)
  • Læring av nåtidens kunnskap (som både er påvirket av fortidens tanker og nye tanker – ta med oss det som er bra; forkaste det som ikke er relevant for dagens og fremtidens utvikling av organisasjoner)
  • Læring basert på idéer og tanker om fremtiden – forenkling/ forbedring/ fornyelse/ innovasjon)

Vi bør akseptere og forstå hvorfor ovennevnte læring er viktig.

Dessverre er det fortsatt slik at skoler og organisasjoner er i “etterkant”; de baserer læring på fortiden. Dette fører til et “etterslep” som kan føre til udugelighet, både i private, offentlige og frivillige organisasjoner. Hvorfor dropper så mange elever ut av skolen? Hvorfor er flertallet av arbeidstakere misfornøyd i jobben sin? Dette kommer jeg tilbake til i flere innlegg. Følg med!

Det motsatte av “etterslep” er å være i forkant, dvs. å se trender, utfordringer og muligheter for fremtidig suksess. Her har mange ledere og organisasjoner en lang vei å gå. Ikke vent – tråkk opp nye stier og la de gamle gro igjen (sistnevnte er en formulering jeg har “stjelt” fra en klok mann – Bjarne Berg Wig). Endringer som fører til forbedringer og fornyelse er ikke “quick fix”. Det er en prosess som tar lang tid; minst 5 år, sannsynligvis 20 – 50 år. Jeg håper jeg kan oppleve noe av dette i min tildelte tid her på jordkloden :).

Konklusjon. Vi bør ta med oss den viktige lærdommen fra fortiden. Samtidig må vi avlære det som er uvesentlig/ galt i forhold til nåtiden og fremtiden. Vi må lære hvordan vi kan være/ komme i forkant av utviklingen. Dette gjelder oss alle. Formelle ledere har et viktig ansvar, men vi må alle bidra!

Betterways/ Jan/ 8.juli 2013

One thought on “Om Betterways

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *