Økonomer, økonomer, ingeniører og “fotfolk”

Jeg har, heldigvis, mange venner i arbeidslivet – noen av disse er nære private venner. I utgangspunktet setter jeg mest pris på ingeniørers og operatørers synspunkter. Samtidig Facilitering Dirigenter mine 2 beste venner i arbeidslivet økonomer. Den ene er “ung” 39 år -den andre er “gammel” 56 år. Vi treffes ofte og diskuterer hva som kan føre til nytenkning som kan føre til fremtidig bærekraft – økonomisk, sosialt og andre viktige forhold.

Vi er ikke alltid enige, men samtalene fører ofte til tilnærming av ulike synspunkter. Mine “økonomiske” venner har studert og lært mange teorier som jeg ikke har kunnskaper om. Jeg har kun markedsføringsskole og noen kurs og seminarer, altså mindre formell kompetanse.

Likevel har våre ulike synspunkter stadig lært oss at avstanden i forståelse stadig blir mindre. Samtidig er det vanskelig å få aksept for mine synspunkter.

Jeg kjenner også mange ingeniører (også noen professorer). Min opplevelse er at det er mye lettere å få til aksept for mine synspunkter i “ingeniørmiljøet”. Det er spennende!

Jeg har jobbet fra “gulvet” til styrerom i flere bedrifter. Endelig har jeg forstått at “gulvet” er det stedet hvor verdiskapningen foregår. Det er der ledere bør være; ikke i lukkede kontorer og styrerom. Bjarne Berg Wig fronter dette!

Appendix: Boye (Svein Boye Hansen) er den beste lederen jeg kjenner til. Formelt var jeg hans leder. I praksis var han lederen. Ledelse dreier seg ikke om “pyramider”, men evnen til å lede! Jeg håper at dette blir forstått av fremtidens lederskap!

Betterways/ Jan/ 24.01.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *