Linker

Jeg har mye å lære. Det tror jeg du også har. Her er noen linker som jeg synes er bra:

Charted Quality Institute/ Deming

http://www.thecqi.org/Community/Special-Interest-Groups-SIGs/Deming-SIG/

Dette er en gruppe/ et nettverk som er opptatt av Demings tanker om forbedring og fornyelse. Gruppen er særlig opptatt av å få til en alternativ lederstil som ble introdusert av Deming,

W. Edwards Deming – Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming

Her finner du informasjon om personen og hans tanker og bidrag til læring.

Bjarne Berg Wig

http://leanlearning.no/

I Norge er nok Bjarne den som er mest dedikert til å spre kunnskap om endringer som fører til forbedring og fornyelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *