Lederskap, verdiskapning og arbeid i 2014

Vi har nylig passert et nytt årsskifte. 2014 er fortsatt et ungt år. Jeg håper at det nye året vil føre til forbedringer i lederskap, mindre sløsing med ressurser og økt fokus på arbeid BetterWaysAlwayssom læring. Dessverre tror jeg at tiden ennå ikke er moden for dette.  Suboptimalisering, krav og mål på avdelings- og funksjonsnivåer kommer nok fortsatt til å være det normale, ikke bare i år men mange (kanskje) tiår fremover.

I utgangspunktet er jeg optimist og tror at det kommer endringer som fører til forbedringer, dersom læringen baseres på et brudd med dagens tenkning i skoleverket – og følgelig i private og offentlige organisasjoner. Jeg mener at hovedproblemet er dagens undervisning i skolene (barnehager, grunnskoler og høyskoler). Det nytter ikke å ligge i etterkant med læring. Læring må være i forkant. I min tenkning var den beste læringen på 1980 – 1990 tallet. Noen mener at denne læringen fortsatt er den beste mennesker kan få i 2014 og de nærmeste 20 – 50 årene. Andre tror på ny kunnskap som læres på skolene og i bedriftene i dag. Det bekymrer meg! Noen må snart sette en ny standard hvor helhet og systemtenkning bør/ må fokuseres. Det vil jeg støtte!

Min begrunnelse: Mest arbeid (skolearbeid, vareproduksjon, tjenesteyting, osv…) har (i 2014) kun ett hovedformål: Å tilfredsstille noen få interne aktører (les vertikale «kunder»), fremfor de eksterne aktørene:  Kundene (lærere, elever,  foreldre, pasienter, turister – ja,  alle som har behov for dine tjenester og produkter).  Økt lønnsomhet er fortsatt standarden. Dette er ikke bærekraftig på (kort) og lengre sikt. Fortiden har en klar tendens til å gjenta seg: Kortsiktighet og størst mulig gevinst. Skummelt!

Tilbake til overskriften på denne artikkelen:

Lederskap: Mange setter likhetstegn mellom lederskap, ledelse, styring, osv… Lederskap dreier seg om å få med seg mennesker til å oppnå et viktig formål. Når lederskap, ledelse, styring (og andre begreper) blandes sammen fører dette til «lapskaus». En blanding av begreper og ingredienser.

Verdiskapning: Kunden (pasienten, …. You name it) er den eneste som  kan vurdere verdien/ tilfredsheten/ nytten. Derfor bør vi (produsenter/ tjenesteytere) maksimere kundeverdi og minimalisere sløsing/ saker og ting som ikke har verdi for kunden/ brukeren.

Arbeid: Nyttige tjenester utført for andre mennesker.  Dårlig lederskap og fokusert verdiskapning fører kun til demotivasjon. Motsatt –ja det skjønner du godt!

Arbeid som læring tror jeg kan være en OK oppsummering av ovennevnte artikkel.

Betterways/ Jan/ 24. Januar 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *