Lean – kun et nytt moteord for forbedringer?

Jeg har opplevd mange betegnelser på hvordan organisasjoner skal få til gjennombrudd og skape forbedringskulturer i egen organisasjon. Lean er det nye “moteordet” – og organisasjoner og ledere satser massevis av penger på Lean. Dessverre er det slik at lite nytt har skjedd fra tidligere “moter”.

Planllegging, styring og forbedringer av kvalitet (Lean) har røtter lenge før disse konsulentene kom på banen – Womack mfl. Samtidig synes jeg “Lean” har tilført viktig nytenkning, men ganske lite til kontinuerlige forbedringer og innovasjon.

Grunnmuren for ledelse av  gjennombrudd og forbedringkultur har lite med det som MIT/ Womack, mfl markedsførte på slutten av 1980 – tallet. De store heltene for fremgangen er nå døde: Shewart, Deming og Juran. Dessverre er det slik at døde “helter” raskt blir erstattet av “nye helter”/ levende mennesker som prøver å overgå “fortiden”. Hittil har jeg ikke hørt, lest eller opplevd noen som er i nærheten av nevnte personers kunnskap og klokskap.

Vi må ikke “hoppe” på alle nye “moter”. I dag er ofte konsulentenes formål å tjene mest mulig penger for seg selv og det firmaet de jobber i. Hva burde formålet vært – kanskje mest mulig nytteverdi og fordeler for kunden?! Hva er viktigst? Tilfredsstille ledere og eiere i egen organisasjon – eller våre kunder – Jeg bare spør. Svaret burde være enkelt og åpenbart (men tydeligvis ikke for alle – har vi for for mange udugelige ledere i våre organisasjoner? Hva prioriterer de?  Tilfredsstille “kunder” oppover i pyramiden (eiere/ aksjonærer), eller “horisontale” kunder – altså de som forventer verdi og nytte av produktet eller tjenesten? Dessverre ser jeg en trend som beveger seg mot mer “penger” oppover i pyramidene, fremfor mer fornøyde “horisontale” kunder/ brukere. Dette er neppe (helt sikkert?) ikke bærekraftig på lengre sikt – verken økonomisk, sosialt eller økologisk. Ganske snart tror/ håper jeg at slike prioriteringer vil endre seg!

Betterways/ Jan/ 26.02.2014

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *