Endelig kom det snø og flotte skiløyper, men…

skiløyperJeg er glad i snø. Snøen lyser opp i mørketiden. Flott – vi trenger snøen for å skape lyspunkter i en trist og kjedelig årstid. Snø og lys gir oss håp om nok en vår og sommer. Samtidig har jeg problemer med å forstå at snø og vinter kommer som en overraskelse på folk flest – år etter år.

Nok en gang kommer det biler (særlig lastebiler) fra utlandet uten dekk, kjettinger og annet egnet utstyr for å kjøre på norske veier. Som alltid blir dette oppslag i norske medier – aviser, radio, TV, osv… Som vanlig stiller ansvarlige myndigheter opp med «korrigerende tiltak» (= «brannslukning av problemet»). Hvorfor klarer ikke ansvarlige myndigheter å forebygge at samme problemer skal gjenta seg til neste vinter? For meg er «udugelighet» og kortsiktige prioriteringer tanker som sitter fremst i hjernen min. Kutt i budsjetter er sikkert medvirkende årsak.

Dessuten – i mange år har jeg stilt spørsmål om hvorfor «snødeponier» blir lagt i veikryss. Dette er å skape «dødsfeller», samt har ført til dødsfall og skader. Hvis «deponiene» hadde blitt flyttet 10 – 15 meter bakover (før veikrysset) ville oversikten for bilførere og fotgjengere sikkert ført til færre ulykker. Dette må ses i sammenheng med politikeres visjon om «null dødsfall og skader» i trafikken. En visjon er flott. Samtidig må det iverksettes virkningsfulle tiltak som nærmer seg visjonen. Sml. statistikk for dødsfall og skader i trafikken i 2013 vs tidligere år.

Det virker som om alt for mye penger brukes på byråkrati, styring og kontroll. God planlegging, forebygging og forbedringstiltak blir således nedprioritert. Etter min mening er dette en helt feil prioritering.

Betterways/ Jan/ 21.01.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *