TTT

TTT – Ting Tar Tid.

Som gammel mann har jeg opplevd mye. TTT – Ting Tar Tid. Særlig når det gjelder å få “skoleverket” og “skoleverkets” ferdig utdannede ledere til å forstå at vi arbeider og lever i 2014. Fortsatt er “skoleverket” opptatt av å lære bort foreldet kunnskap. Dette skyldes TTT – at saker og ting, særlig endringer som fører til noe nytt og bedre, ja – det tar tid; alt for lang tid.

Blyantspiss1.jpg“Skoleverket”, dagens organisasjoner og nyutdannede ledere er de største sinkene for forbedringer og fornyelse. Læringen er basert på teorier som var relevante for 50 – 100 år siden. Skummelt.

“Noen” må veldig snart endre på dette. Vi kan ikke fortsette å utdanne nåtidens generasjon på gammel kunnskap. I 2014 må vi forstå at kunnskap er “ferskvare”! “Skoleverket” burde vært en arena for læring og ny kunnskap. Slik er det ikke. I dag skjer læringen etter at du er ferdig med “skoleverket”. Således kan fremtidens læringsarenaer (ganske snart?) bli flyttet fra “skoleverket” til andre organisasjoner/ bedrifter som er i forkant av nåtiden.

OK, vi har lært både ditt og datt av fortidens kloke hoder. De har bidratt vesentlig til at vi fortsatt klarer å utvikle nye og bedre varer og tjenester.

Sannsynligvis vil endringstakten bli enda raskere. Tiden da Lill-Tove, Odd og jeg satt på hesteryggen til “Blakken” er kun et fjernt minne (fra en herlig fortid!)

Betterways/ Jan/ 25.03.2014