Y og X – modellene – viktige bidrag til nytenkning

Jeg har tidligere sagt at jeg vil komme tilbake til X-modellen. Her kommer denne informasjonen + informasjon om Y-modellen.

Sannsynligvis ble X-modellen lansert av eldre “hoder” enn min nåværende kilde (se nedenfor). Arne Gausel og partnere var nok pionerer. Det viktige er likevel ny læring.

PuslespillY og X modellene er presentert her:

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fcdn.shopify.com%2Fs%2Ffiles%2F1%2F0001%2F6410%2Ffiles%2F6_NotatomXogY-modellenengelsk.doc%3F456

Jeg har lært mest om X-modellen. Her fokuseres det på:

Inputs vedrørende SAK og PERSON. Disse må LEDES (prosess) for å oppnå ny læring (OUTPUTS – SAK og PERSON).

Jeg brukte (lang) tid på å forstå “inputs – prosess – outputs” i X-modellen. Heldigvis er det klokere hoder enn mitt blant mine lesere.

Konklusjon: Ny læring er viktig.

Jan Jensrud/ 29. juli 2013

 

Klar melding om læring

Jeg får stadig vekk gode (og mindre gode) innspill fra mitt nettverk. Her er et innspill jeg synes er verdt en plass på BETTERWAYS. Marc er opptatt av læring. Det er jeg også. Her er hans tanker:

“The problem today in education is not poor implementation. It is an abject failure of both theory and aims. To say that learning is made joyous or not is irrelevant. Learning just IS. Like the Energizer bunny, we humans just keep learning and learning. We need to learn that the issue is not IF we are learning or not (nonsense), or that learning or teaching must address different styles, The problem at hand is WHAT we are learning. We need to ask whose purposes are served by those who foist the current educational model upon us and claim that problem is incoming materials (students) or inept line workers (teachers), or even management.

LæringAbove, I have hinted at what learning is and how it happens. The body of theory is unfamiliar ground to most people, most especially educators. Suffice to say that my 40 yr. carrer has been as an educator. I have lots of credentials and practice in public schools, universities and business organizations. I’ve even done some workshops for teachers. I began those workshop with the following question.

What is learning and how do people learn?

Much to their embarrassment, most teachers were unable to formulate any coherent answer and the few who gave it a shot were fuzzy at best. (Try answering my question yourself.)

Not surprisingly quite a few came up with pop-psy versions of operant conditioning–stimulus-repsonse and incentives stuff. Call gold stars, tough love, personal attention, honors classes and self-esteem trophies what you will, they’re still just rat mazes baited with cheese.

A few mucked about with latest fMRI nueromanical ideas about brain chemistry and topography. You know, chemical imbalances, lefties and righties and the like. The saddest of the lot mumbled silliness about different learning styles. What is that, different strokes for different folks? A silly dodge.

But all commit the fundamental error of thinking that the object of learning is about acquiring a bunch of stuff called knowledge–in books, on the internet, in teacher brains or during cool activities–and that learning is something that individuals called “learners” do–some better and some worse.

None of these ideas come even close to what’s going on with never-ending, unstoppable, creative communal process of learning that has been going on since the dawn of mankind among every variety of people on earth.

We have thoroughly confounded the actively ongoing creative process called learning with our desire to control WHAT is learned. We have taken it upon ourselves to manufacture the human mind as if assembling standardized parts on an automobile production line. We sort and classify incoming by criteria such as money, status, race, and iQ. And then all the way down the line, we inspect and classify, rework and sort until at the end we assign final product into bins marked elite universities, public colleges, vocational training, jobs, military fodder, street people, criminals and prisoners.

This is our current version of the subsystem to the system that is us that suboptimzes the whole. By definition it does what it does and will keep doing so for eternity, all things being equal that is.

As some point along the line we changed our definition of what it means to learn–the hows and the whys–and adopted a production line model of education in which teachers are line workers assembling and reworking standardized parts to fit into a system that can only sustain itself so long as everything and everyone is operating within pre-specified tolerances. And so long as remains true, nothing better can possibly emerge because discrepant product is sent to scrap and history is ground to a halt. And given this particular model and method of production, what is learned is learned very well, which is exactly this model and method. Pity the poor children born into such a world.

We have no problem with learning, the only problem we have is that what and how we are being taught, is just plain wrong.”

Jan Jensrud/ 29. juli 2013

Utvikling krever avvikling av innvikling!

Jeg har nettopp lest en kronikk i TA – Telemark Avis – 29.juli 2013 som dreier seg om norsk helsevesen generelt, og Helse Sørøst spesielt. Mette Kristine Sand henviser til Hallvard Håsteins Kaos i Helsevesenetuttalelse: “Utvikling krever avvikling av innvikling!” Dette synes jeg er en flott formulering som peker på behovet for forbedringer og fornyelse, ikke bare i helsevesenet, men overalt i norske organisasjoner – offentlige, frivillige og private.

Bjarne Berg Wig er forfatter av kronikken. Jeg anbefaler at du leser den. Et “must” for deg som er interessert i å bidra til en bedre fremtid, uansett hvor du lever og jobber. Her er Bjarnes kronikk “De 101 direktører”.

http://bjarnebw.blogspot.no/

Jan Jensrud/ 29 juli 2013

The Red Beads Experiment – Del 6

RedBeadsW. Edwards Deming brukte enkle (banale?) eksempler for å skape forståelse for hvorfor det er viktig å fokusere på muligheter; endringer som fører til forbedringer og fornyelse. I sine mange foredrag hadde han ofte med “The Red Beads Experiment”. Etter min mening er dette eksperimentet et viktig og grunnleggende “tankegods” for endringer som fører til forbedringer og fornyelse. Jeg vil, i 6 artikler på BETTERWAYS, legge ut videoer som gir utrolig ny læring for deg som ønsker “better ways”; altså læring utover tradisjonell læring.

Formålet med dette selskapet (“Hvite Perler”) er å levere hvite perler til sin kunde. Røde perler er uønsket. Generelt kan vi si at hvite perler er det kunden ønsker (god omsorg, bra behandling på sykehus, et hus som tegnet av arkitekten, osv… De røde perlene representerer uønskede produkter, tjenester, osv – sløsing som ingen ønsker = Tap.

Systemet (ledelsens ansvar) er avgjørende viktig (94%). Tilfeldige variasjoner kan enkelt elimineres. Stabile prosesser kan forenkles, forbedres og fornyes.

Poenget?! Ja, det fremkommer av Red Beads – Del 6

http://www.youtube.com/watch?v=epcH82LZltg.

The Red Beads Experiment – Del 5

RedBeadsW. Edwards Deming brukte enkle (banale?) eksempler for å skape forståelse for hvorfor det er viktig å fokusere på muligheter; endringer som fører til forbedringer og fornyelse. I sine mange foredrag hadde han ofte med “The Red Beads Experiment”. Etter min mening er dette eksperimentet et viktig og grunnleggende “tankegods” for endringer som fører til forbedringer og fornyelse. Jeg vil, i 6 artikler på BETTERWAYS, legge ut videoer som gir utrolig ny læring for deg som ønsker “better ways”; altså læring utover tradisjonell læring.

“94% av alle problemer skyldes systemet (ledelsens ansvar). 6% skyldes tilfeldigheter”.(min oversettelse iflg Deming).

Variasjoner kan være naturlige eller spesielle. Lederes forståelse av variasjon er avgjørende for riktige eller gale beslutninger.

Se, hør og lær! Her er Red Beads – Del 5″:

http://www.youtube.com/watch?v=H6kZ6mLdweA

 

 

The Red Beads Experiment – Del 4

RedBeadsW. Edwards Deming brukte enkle (banale?) eksempler for å skape forståelse for hvorfor det er viktig å fokusere på muligheter; endringer som fører til forbedringer og fornyelse. I sine mange foredrag hadde han ofte med “The Red Beads Experiment”. Etter min mening er dette eksperimentet et viktig og grunnleggende “tankegods” for endringer som fører til forbedringer og fornyelse. Jeg vil, i 6 artikler på BETTERWAYS, legge ut videoer som gir utrolig ny læring for deg som ønsker “better ways”; altså læring utover tradisjonell læring.

I alle organisasjoner – private, offentlige og frivillige – sløser vi bort mesteparten av tiden på gjøremål som ikke skaper nytteverdi for “kunden” – enten vi snakker om pasienter, hjelpetrengende, forbrukere – eller hvilken som helst mottaker av våre varer, produkter eller tjenester.

Her er del 4 av “Red Beads”:

http://www.youtube.com/watch?v=fk96YFtS6U0

The Red Beads Experiment – Del 3

RedBeadsW. Edwards Deming brukte enkle (banale?) eksempler for å skape forståelse for hvorfor det er viktig å fokusere på muligheter; endringer som fører til forbedringer og fornyelse. I sine mange foredrag hadde han ofte med “The Red Beads Experiment”. Etter min mening er dette eksperimentet et viktig og grunnleggende “tankegods” for endringer som fører til forbedringer og fornyelse. Jeg vil, i 6 artikler på BETTERWAYS, legge ut videoer som gir utrolig ny læring for deg som ønsker “better ways”; altså læring utover tradisjonell læring.

Hvis kunden ønsker levert kun hvite perler, blir hun/ han misfornøyd hvis det er avvik (røde perler) i leveransen. Hvor ofte leverer vi avvik (ikke verdiskapende varer og tjenester) til våre kunder?! Tenk egen arbeidssituasjon.

Her er Del 3 av “Red Beads”:

http://www.youtube.com/watch?v=I-xYf1F6KvI

The Red Beads Experiment – Del 2

RedBeadsW. Edwards Deming brukte enkle (banale?) eksempler for å skape forståelse for hvorfor det er viktig å fokusere på muligheter; endringer som fører til forbedringer og fornyelse. I sine mange foredrag hadde han ofte med “The Red Beads Experiment”. Etter min mening er dette eksperimentet et viktig og grunnleggende “tankegods” for endringer som fører til forbedringer og fornyelse. Jeg vil, i 6 artikler på BETTERWAYS, legge ut videoer som gir utrolig ny læring for deg som ønsker “better ways”; altså læring utover tradisjonell læring.

Effektivitet er ofte “ordet” for forbedringer. Feil! Virkning er “ordet”. Endringer som fører til forbedringer og fornyelse er det som betyr noe.

Videoene om “Red Beads” understreker dette.

Her er Del 2. Se, hør og lær:

http://www.youtube.com/watch?v=Ik4PEY-XxTU

The Red Beads Experiment – Del 1

 

RedBeads

W. Edwards Deming brukte enkle (banale?) eksempler for å skape forståelse for hvorfor det er viktig å fokusere på muligheter; endringer som fører til forbedringer og fornyelse. I sine mange foredrag hadde han ofte med “The Red Beads Experiment”. Etter min mening er dette eksperimentet et viktig og grunnleggende “tankegods” for endringer som fører til forbedringer og fornyelse. Jeg vil, i 6 artikler på BETTERWAYS, legge ut videoer som gir utrolig ny læring for deg som ønsker “better ways”; altså læring utover tradisjonell læring.

I våre daglige gjøremål på jobben drukner vi i “saker og ting” som oppfattes som “haster” og “viktige”. Sannheten er at de fleste av oss sløser bort mesteparten av tiden på det som er uviktig. Videoene om “Red Beads” forteller om dette.

Effektivitet er OK, men virkning er viktigere. Det dreier seg om å tilfredsstille kunden, uansett “setting” – intern kunde/ prosesskunde, pasient, kjøper, forbruker – You name it!

“Kunden” er neste ledd i verdikjeden, dvs. han/ hun som bidrar til verdiskapning for sluttkunden/ brukeren/ forbrukeren.

Her er første del av “The Red Beads Experiment”: Du trenger litt tålmodighet for å se alle videoene (6 stk), men du BØR være tålmodig! Følg med og lær:

http://www.youtube.com/http://www.youtube.com/watch?v=HBW1_GhRKTA?v=HBW1_GhRKTA

PS! Bilde og “snakk” er ikke i takt, men budskapet er der!

Jan 😉

Ansvar for egen læring

Du, jeg og alle andre har et ansvar for egen læring. Det er et hovedpoeng med bloggen min. Jeg leste et flott blogginnlegg som omhandler nettopp dette (lærer vs elev situasjon):

“Ansvar for egen læring…

30 hårtopper skimtes bak svarte skjermer. Jeg reiser meg opp og går en runde i klasserommet. Noen får det travelt med tastene. Når jeg ser på skjermene, finner jeg bare fagstoff så langt øyet kan nå. Hvor mye lærer de av dette? Det er sikkert like mange svar som det er elever.

Jeg må stole på at de får gjort det de skal, enten på skolen eller hjemme, så får det ikke hjelpe at de smiler hemmelighetsfullt til hverandre. Jeg smiler, jeg også, og lurer på om de forstår at det ikke er meg de lurer…”

Deming 01Dette synes jeg er en vakker beskrivelse av utfordringene lærere og elever har for å optimalisere sine samhandlinger. Eller “oversatt” til private og frivillige organisasjoner. Uansett situasjon (skole eller annen jobbsituasjon) bør vi reflektere over ovennevnte innspill.

Deming uttalte en gang: Det er ikke nok å gjøre ditt beste; du må vite hva du skal gjøre, og da kan du gjøre ditt beste (min oversettelse).

Vi trenger ulik kompetanse for å lykkes, både i private, offentlige og frivillige organisasjoner.Læring er frivillig. Derfor trenger vi flere frivillige for å skape fremdrift på våre lille klode. Kan, vil og tør er stikkord. Ingen bør tvinge noen. Læring bør være en naturlig og individuell prosess. Både i skolen og næringslivet. Vi er alle forskjellige, heldigvis, og osv…